امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 تلفن های ضروری استان اصفهان برای مسافران و گردشگران این شهر،پیش شماره تلفن در استان اصفهان کد 031 است

تلفن های ضروری

 

آدرس

شماره تماس

 

راه آهن

جاده شیراز

36688001 الی 3

 

مسکن و شهرسازی

خیابان آزادی

36688011 الی 14

 

سازمان گوشت

خیابان آبشار

36617082 الی 3

 

سازمان شیر

 

خیابان امام خمینی

33802091 الی 5

 

بازرسی کل کشور

 

خیابان امام خمینی

32670572 الی 6

 

سازمان تاکسیرانی

 

خیابان شهید خرازی

33355357

سازمان استاندارد

خیابان بهارستان

0312-2537494

 

اتاق بازرگانی

فلکه فیض

6615097

 

دارالقرآن

خیابان شیخ بهایی

32367046

 

تلفنخانه اداره برق

خیابان چهارباغ بالا

6244002

 

امور برق جنوب

کوی امام

36688347

 

امور برق شرق

خوراسگان

35230328

 

امور برق شمال

جاده دولت آباد

35541126

 

امور برق غرب

خیابان امام خمینی

33867040

 

حوادث برق بخش یک

خیابان آیت الله طالقانی

32229299

 

حوادث برق بخش دو

خیابان امام خمینی

33865056

 

حوادث برق بخش سه

خیابان نشاط

32229299

 

حوادث برق بخش هفت

خوراسگان

35210814

 

حوادث برق بخش پنج

خیابان ارتش

36244020

 

حوادث برق بخش شش

هزار جریب

36683600

 

حوادث برق شمال

زینبیه - کاوه

35542007

 

حوادث برق غرب

آتشگاه

37710050

 

حوادث برق رهنان

رهنان

37380075

 

بیمارستان خصوصی احمدیه

خیابن آیت الله کاشانی

32360021

 

بیمارستان ارتش

ارتش

36240049

 

سازمان انتقال خون

خیابان کمال اسماعیل

32225515

 

روابط عمومی سازمان انتقال خون

مشتاق دوم

32607051

 

مدیریت سازمان انتقال خون

خیابان کمال اسماعیل

32216667

 

اداره اطلاعات

خیابان کمال اسماعیل

112

 

اداره ارشاد تلفنخانه

خیابان آبشار

36629091

 

اداره ایرانگردی و جهان گردی

خیابان آمادگاه

32221555

 

دفتر اطلاعات و جهان گردی

میدان امام

32283840

 

سینمای جوان

مشتاق

32652510

 

تلفنخانه استانداری

آیت الله دستغیب

32222651

 

روابط عمومی استانداری

آیت الله دستغیب

32223434

 

رسیدگی به شکایات استانداری

آیت الله دستغیب

32220066

 

ستاد آزادگان

چهارراه وفایی

32362724

 

شورای افاغنه

فلکه دانشگاه

33864242

 

امور اتباع و مهاجرین

خیابان طیب

32344419

 

تلفنخانه اورژانس

خیابان نظر

36275555