امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

واحد دوخوابه دسترسی اسان به مراکز خرید درمانی تاریخی نوساز فول امکانات

دارای سیستم گرمایش و سرمایش

طبقه دوم  است و دو پارکینگ دارد ولی آسانسور ندارد

اینترنت پر سرعت و تلوزیون

دارای پیک موتوری و سرویس ایاب و ذهاب